Image Alt

Regulamin

Regulamin:

MyFit – Centrum Treningowe Powiśle

 1. Poniższy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego i określa prawa i obowiązki Klientów MyFit – zwanego dalej Klubem, mieszczącego się w Warszawie przy Al. 3 Maja 2 lok 51/52.

 2. Kupując pojedynczy trening lub pakiet treningów Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zgadza się na jego warunki.

 3. Klient korzystający z usług Klubu oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych przy użyciu sprzętu EMS  oraz używa wyposażenia i urządzeń Klubu wyłącznie na własną odpowiedzialność.

 4. Dla Państwa i naszego bezpieczeństwa prosimy o trzymanie toreb treningowych i innych rzeczy osobistych wyłącznie w szafkach lub łazienkach, nie wnoszenie ich na sale treningowe.

 5. Dla Państwa wygody i bezpieczeństwa prosimy o zmianę obuwia na sportowe lub odbycie treningu na boso.

 6. Płatności za pakiet treningowy prosimy uregulować pierwszego dnia rozpoczynającego dany pakiet.

 7. Ważność pakietu obowiązuje (patrz w cenniku) od daty pierwszego odbytego treningu. Niewykorzystany w okresie swojej ważności karnet przepada i nie stanowi podstawy do zwrotów pieniężnych ani przedłużania jego okresu ważności.

  Jedynie w przypadku choroby lub innych wydarzeń losowych uniemożliwiających odbycie treningu, okres wykorzystania danego karnetu może zostać przedłużony po wcześniejszym ustaleniu z trenerem prowadzącym.

 8. Zmianę terminu lub odwołanie treningu uprzejmie prosimy zgłaszać nie później niż dzień przed rozpoczęciem treningu.

 9. W przypadku nieprzybycia na trening i nieodwołania go w zalecanym czasie trening zostaje zaliczony jako odbyty.

 10. Prosimy o punktualne przybycie na trening. W przypadku spóźnienia trening może zostać skrócony lub jeśli spóźnienie przekroczy 15 minut nie będzie możliwy do wykonania oraz zostanie zaliczony jako odbyty.

 11. Dla Państwa i naszego bezpieczeństwa ze względu na COVID-19 prosimy o zapoznawanie i stosowanie się do aktualnych zaleceń dla siłowni i klubów fitness na: https://gov.pl/web/rozwoj/silownie-i-kluby-fitness

 

Zamknij

Profesjonalny trening personalny EMS to 30 minut stymulacji 9 głównych grup partii mięśniowych, podczas których ciało otrzymuje ponad 140 razy więcej napięć mięśni niż podczas tradycyjnego treningu.

Lokalizacje

Al. 3 Maja 2
Wejście od ul. Potockiego 4
00-391 Warsaw

ul. Jana III Sobieskiego 45
02-930 Warszawa

Godziny Pracy

Poniedziałek – Sobota:
10:00 – 20:00

Social Media
O Nas